Co to jest Mindfulness?

Określenie MINDFULNESS tłumaczone w języku polskim jako UWAŻNOŚĆ wywodzi się od angielskiego przymiotnika mindful – uważający, troskliwy, dbały, świadomy.


Jon Kabat-Zinn określa uważność jako...

szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej 

i skierowanej na bieżącą chwilę.


"Mówiąc najprościej, uważność to świadomość każdej chwili. Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację na rzeczach, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy. Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli i mądrości w naszym życiu, oparty na naszych wewnętrznych zdolnościach relaksacji, skupiania uwagi, świadomości i percepcji."

Jon Kabat-Zinn, „Życie Piękna Katastrofa”


Uważność jest sposobem uczenia się bezpośredniego kontaktu ze wszystkim, co pojawia się w naszym życiu, brania odpowiedzialności za własne życie, dbania o siebie poprzez świadomą i systematyczną własną pracę ze stresem, bólem, chorobą oraz wyzwaniami codziennego życia.

Dzięki zwiększaniu świadomości funkcjonowania ciała, umysłu i pojawiających się emocji odzyskujemy wewnętrzną harmonię. Program
Redukcji Stresu Oparty na Uważności pozwala nam uwolnić wewnętrzne zasoby (wewnętrzną siłę) i cieszyć się życiem.

Nie możesz powstrzymać fal, 

ale… możesz nauczyć się 

na nich surfować.” 


John Kabat-Zinn